Treåringens oppførsel og utvikling

Treåringer er virkelig fascinerende. Den fantasien, forestillingsevnen og anstrengelsen de legger for dagen for å mestre ting, gjør dem utrolig spesielle.

Liksom-leker

'Liksom' er nå en livsstil der alle ting, personer og ting som skal skje som ved et fantastisk trylleslag blir gjort om til noe annet.

Treåringen din kommer til å dikte opp små historier for å forklare ting rundt seg og har dessuten oppdaget ordets makt for å få ting til å skje.

Fantasivenner som er totalt i treåringens makt er helt normalt og er nå en del av familien. Ikke bry deg for mye om disse personene, da de enten bare forsvinner eller får for stor betydning hvis du gir dem for mye oppmerksomhet.

På dette alderstrinnet kan barn vanligvis ikke lyve, men de kan prøve å omforme livet til å bli slik de gjerne vil ha det. De tror at ord kan skape den verdenen de gjerne vil ha og at virkeligheten kan avvises.

Leke med andre barn

På dette alderstrinnet bør leken domineres av samarbeid og samspill mellom barna. Å la treåringen få leke med andre barn og lære seg å løse konflikter som oppstår med dem, er kanskje den viktigste måten foreldrene kan gi barnet støtte på i denne alderen.

Rutinenes rolle

Treåringer trenger forutsigbarhet fordi det er en del av deres forståelse for og kontroll av sin egen verden. Siden det aldri er to like dager, kommer du sannsynligvis til å oppleve at barnet ditt er irritert og grinete. Ved å holde deg til faste rutiner hver dag, hjelper du det til å vite hva som følger som neste, og på den måten får det en følelse av kontroll.

Treåringer tilpasser seg til ritualer for å få en følelse av uforanderlighet og derved en kontroll over sin egen verden. Dette bør du respektere, så sant det ikke blir til et alvorlig problem.

Herlige ord

Å høre en treåring snakke er bare herlig. Det er en herlig blanding av erfaring og fantasi, fylt med et par fakta og massevis av kommentarer. Et barn i denne alderen lar seg aldri stoppe av mangel på ord, så selvlagde ord dukker opp til stadighet og får deg til å se verden med nye øyne. Vannfontener kan for eksempel bli “vann som faller” og en SUV kan bli en “eskebil”. Gled deg over disse ‘feilene’, for om ikke lenge har ordforrådet deres vokst og de selvlagde ordene forsvinner av seg selv.

Disipliner treåringen

Disiplin på dette alderstrinnet betyr å knytte oppførsel til konsekvensen av den, som for eksempel at barnet rydder opp rotet det har laget eller plukker opp en leke som ble kastet.

Hvis treåringen gjør noe galt, er det viktig at du tar det opp med en gang. Du husker det kanskje senere, men det gjør ikke barnet

Sist, men ikke minst, gled deg over dette alderstrinnet og beundre innsatsen en treåring legger for dagen for å få orden på alt igjen.

Cookiesamtykke