Magetid og leking for nyfødte

Sørg for at babyen får mye magetid, da det er en utmerket måte å bli kjent og bidrar til å styrke barnets utvikling.