Utvikling

Barnet lærer seg ikke bare å gå bedre, spise selv og prate tydeligere, hun eller han lærer seg også sosiale ferdigheter. Alt du kan gjøre er å forsøke å holde følge!