Stygg språkbruk: Stoppe stygg språkbruk hos barn

Hvis du lytter til barnehagebarn som prater, vil du oppdage at ordbruken deres ikke er så uskyldig som vi kanskje tror. Samtalene deres erfullt av stygge uttrykk. Noen er voksne banneord. Andre, slik som «bæsjetryne», brukes mest av små barn.

Barn lærer betydningen av de fleste ord ut fra konteksten de brukes i. Derfor kan et barn be om «melk» selv om hun vil ha noe annet ådrikke. For henne er «melk» ganske enkelt ensbetydende med å drikke. Hun har lært seg betydningen av det ordet ut fra hva som skjer når hun sier det.

Måter å få oppmerksomhet på Barnet forstår ordenes makt – og særlig visse ord – selv om hun ikke helt forstår hva de betyr.

Dr. Timothy B. Jay jobber som psykologiprofessor ved North Adams State College i Massachusetts i USA, og har studert mønstrene ved banning og andre former forstygg språkbruk blant barn. Han oppdaget at her, som i andre deler av språklig utvikling, ligger jentene lenger fremme enn guttene. I snitt kan jenter på tre ogfire år 23 stygge ord, i motsetning til bare 17 for guttene.

Det er viktig at vi ikke bare forstår hvorfor barn snakker på den måten, men også at deres tolkning av disse ordene ofte er svært forskjellig fra vår.

Sterke ord og sterke følelser En treåring kan si «bæsj og promp» for å tulle med andre barn. Hun mener det jo ikke bokstavelig. I stedet er det hennes måte å vise at hun er i ferd med, eller kanskje strever med, å slutte med bleier. I disse årene er det mange sterke følelser. Førskolebarn strever ofte med å lære hvordande skal kontrollere følelsene sine bedre. Når barnet kaller andre slike ting, så er det for å vise at hun ikke er redd. Barnets språkgjenspeiler altså utviklingsvansker som barnet strever med.

Det er overalt Du vil neppe klare å beskytte barnet ditt mot å høre stygge ord. Slik språkbruk er rundt dem hele tiden i barnehagen, på lekeplassen og påTV, selv om dere aldri bruker disse ordene hjemme. Den største utfordringen er å få barnet til å forstå når det passer seg å bruke disse ordene,og å styrke barnets språklige ferdigheter slik at hun kan uttrykke seg bedre uten å ty til slik språkbruk.

Nyttige råd Dette kan du gjøre:

  • Overse det. Små barn pleier å banne eller si stygge ord gjentatte ganger for å få den ekstra oppmerksomheten det gir dem. Hvis du overser denne atferden, begynner de ofte å gjøre noe helt annet. Det er rett og slett ikke like gøy hvis de voksne ikke reagerer på det.

  • Foreslå noe annet. Lær barnet andre uttrykk («Søren!»). Hvis du bare ber barnet om å la være å gjøre noe, så er ikke det like effektivt som å lære barnet en annen, men like tilfredsstillende reaksjonsmåte. Foreslå andre uttrykk, så forstår barnet at du er klar over at hun har sterke følelser og hun får samtidig muligheten til å uttrykke disse følelsene på en mer akseptabel måte.

  • Vær en god rollemodell. Barnet ser på deg og lærer mye om hva slags språkbruk som passer i ulike situasjoner. Du kan ikke forvente at et førskolebarn som hele tiden oppfordres til å lære nye ord og uttrykke seg klart og tydelig, ikke skal bruke de følelsesladede uttrykkene hun hører deg si.

Det er viktig at vi ikke bare forstår hvorfor små barn sier «stygge ord», men også hva de kanskje legger i disseordene.

Cookiesamtykke