Småbarn og oppdragelse: Bedre enn time-out

Selv om studier viser at det å ta en «time-out» kan være noe av det mest effektive når det gjelder barneoppdragelse, bør du ikke alltid ty til dettevirkemiddelet. Det kan fort miste litt av effekten når barnet blir eldre. Heldigvis finnes det andre metoder som kan fungere svært bra med eldre barn.

Her er noen eksempler: Grip barnet ditt i å oppføre seg fint Forsterk det som er positivt Ikke forvent at alt skal være perfekt Gi alternativer Naturlige konsekvenser når det er trygt og på sin plass Sett spesifikke og avgrensede mål Husk at barneoppdragelse ikke er det samme som straff

Grip barnet ditt i å oppføre seg fint Dette er nok det enkleste og mest effektive du kan gjøre for å forbedre barnets atferd. Likevel er det mange foreldre som bruker mer tid ogkrefter på å fokusere på uønsket atferd hos barnet enn på den atferden de vil ha.

Barn elsker å få oppmerksomhet. Det å si noe hyggelig, gi en klem eller stryke barnet på ryggen er fort gjort og det kan gjøre underverker. Ros barnet når hunbruker gaffelen ved middagsbordet – og skjul irritasjonen over at hun har pastasaus over hele genseren.

Vær entusiastisk uten å overdrive – selv små barn merker det når du ikke er oppriktig. Denne typen positiv forsterkning er spesielt nyttignår barnet føler seg stresset fordi det bryter den anspente stemningen i stedet for å forsterke den. Kroppsspråk er like effektivt som det du sier. Hvis datteren dinleker stille og rolig for seg selv, kan du gå bort til henne og stryke henne lett over håret et par ganger – hvis det er noe hun liker. I starten stanser hun kanskje opp når du gjør dette. Menetter noen dager vil hun fortsette leken stille og rolig mens hun nyter den ekstra oppmerksomheten.

Hvis du belønner riktig atferd hos barnet («Jeg synes det er så fint når du sier 'vær så snill' og 'tusen takk'!»), vil hun sannsynligvis fortsette med det. Det er faktisk slik at hvis duoverser god atferd hos barnet, er det større sjanse for at hun vil oppføre seg dårlig neste gang fordi hun vet at det vil gi henne litt ekstra oppmerksomhet fra deg. Derforbør du fokusere på det som er bra, og ikke på det som er dårlig.

Forsterk det som er positivt Husk at positiv forsterkning (belønne) er mer effektivt enn enten negativ forsterkning (fjerne goder) eller straff (tilføredårlige ting). Paradoksalt nok kan små belønninger, som å gi litt ekstra oppmerksomhet eller god mat, ha bedre effekt enn store belønninger, som å love barnet enny sykkel. Barnet vil ofte slutte å prøve hvis hun føler at hun ikke fortjener den store belønningen som tilbys.

Vær nøye med hvordan du ordlegger deg når du roser større barn.

Noen forskere har sett at:

  • Foreldre til gutter ofte snakker om det barnet klarte når de gir ros: «Det var et høyt tårn du har bygd med disse klossene».

  • Foreldre til jenter derimot roser ofte mer generelt: «Du er så flink».

  • Spesifikk ros gjør at barnet kan vurdere sine egne prestasjoner: «Det var et høyt tårn. Jeg er stolt av deg».

  • Generell ros, derimot, gjør barnet avhengig av andre for å vurdere atferden hennes: «Er jeg fremdeles flink?»

Prøv derfor å rose spesifikt og med fokus på atferd.

Ikke forvent at alt skal være perfekt Det er urealistisk å forvente at barnet skal oppføre seg perfekt. Gjør du det, vil barnet faktisk oppleve så mye stress at hun sannsynligvis oppfører seg dårligbare for å bryte den anspente stemningen.

Sett realistiske mål slik at både du og barnet ditt lykkes. Du bør for eksempel ikke forvente at et førskolebarn skal dele alle lekene sine med en venn som er påbesøk. Hjelp henne med å legge vekk de mest dyrebare lekene før det andre barnet kommer. Da blir det enklere for henne å dele på de andre lekene sine.

Gi alternativer Vis barnet andre måter hun kan oppføre seg på som alternativer til dem du vil endre. Hvis hun for eksempel skriker ut og du vil at hun skal slutte med det, kan du vise barnet hvordanhun kan snakke rolig og likevel bli hørt. Det er ikke lov å slå barn. Det hjelper heller ikke, og en av grunnene til det er at fysisk avstraffelseikke lærer barnet hva hun bør gjøre.

Sett spesifikke og avgrensede mål Finn ut hva som er viktig. Sikkerhet bør selvsagt stå øverst på listen. Men hvor viktig er høflighet i denne alderen? Hva medrenslighet? Vennlighet? Følge med? Du bør unngå å fokusere på for mange ting på én gang, for ellers vil du bruke all tiden på å korrigere barnet og det vil ingen av deretrives med. Husk at du har nok av tid til å hjelpe barnet med å lære nye sosiale ferdigheter.

La oss si du vil at fireåringen din skal gå og legge seg uten protester. Hvis du definerer målet så generelt og absolutt som dette, blir detvanskelig å registrere om målet oppnås og det blir vanskelig å nå det. Du bør heller gjøre målet mer spesifikt og realistisk. Du bør for eksempel være fornøyd hvis hunfem dager i uken klarer å legge seg under dynen før det er gått 15 minutter etter at du sa fra. Ikke forvent at alt skal være perfekt, verken fra henne ellerdeg selv.

Husk at barneoppdragelse ikke er det samme som straff Noen ganger er det vanskelig å se forskjell, men husk at det ikke er det samme. Barneoppdragelse handler om å lære. Spør deg selv om din egenoppførsel lærer barnet slike ting du vil hun skal lære. Det å gå foran med et godt eksempel er den aller mest effektiveoppdragermåten.

Cookiesamtykke