Sjenerte barn: Overvinne sjenanse

Hva skyldes egentlig sjenanse? Hvordan kan vi hjelpe barnet med å overvinne disse følelsene?

Årsaker til sjenanse Forskere har funnet to klare grunner til sjenanse.

  1. Biologi. Hvert femte barn ser ut til å være biologisk disponert for sjenanse fra fødselen av. Helt fra de bare er noen få år gamle, og noen ganger enda tidligere, så trives ikke disse barna i situasjoner med nye personer og nye omgivelser. Sjenerte barn er ofte kresne i matveien, og de unngår gjerne å smake på nye matvarer og de kvier seg for nye utfordringer. Halvparten av de små barna som har denne atferden, er fremdeles sjenerte når de er seks år gamle, og en fjerdedel er også sjenerte som voksne og vil nok alltid være litt sjenerte.

  2. Situasjon. For disse barna er sjenansen en midlertidig reaksjon på stress. En syk forelder, flytting til nytt hus eller endring i barnepassordningen kan utløse sjenanse hos et lite barn eller et førskolebarn – og også hos eldre barn. Sjenanse går vanligvis over når den underliggende årsaken er borte eller barnet føler seg mer vel.

Hjelpe sjenerte barn Det er mange ting du kan gjøre for å styrke barnets selvtillit og sosiale ferdigheter, og som vil hjelpe et sjenert barn. Her er noen forslag:

  • Vær støttende. Husk at når du skal hjelpe et sjenert barn, bør du være vennlig og støttende oppmuntrende fremfor pågående. Sjenerte barn blir lett følelsesmessig overveldet.

  • Hun er ikke «bare sjenert». Unngå å si ting som «Sara er bare sjenert» når hun oppfører seg slik – og særlig ikke foran Sara, som kan få det for seg at atferden hennes er en egenskap, og ikke en midlertidig tilstand. Små barn og førskolebarn kan også bruke beskrivelsen som en god unnskyldning for å komme seg ut av ubehagelige sosiale situasjoner. Du bør heller si ting som «Sara synes det er vanskelig med nye personer, men hun jobber med det.»

  • Ingen erting. Ikke ert barnet ditt for at hun er sjenert. Da blir hun bare flau, og problemet blir enda verre.

  • Øv sammen. Øv på stressede sosiale aktiviteter hjemme. Noen førskolebarn synes at det blir litt mye med både nye folk, nye omgivelser og nye aktiviteter. Hvis barnet for eksempel ikke liker å synge sammen med de andre barna i barnehagen, kan dere øve litt sammen hjemme. Da blir det mindre skummelt og mer gøy å synge i barnehagen eller på skolen.

  • Litt om gangen. Du bør ikke stresse barnet med for mye besøk eller for mye stimulering. Sjenerte barn trives ofte bedre når de får leke med én venn om gangen i stedet for med mange barn. Ikke tving henne inn i aktiviteter med store grupper.

  • Gi henne styringen. Innimellom kan du oppfordre et sjenert barn til å leke med et annet barn som er ett eller to år yngre. Da får det sjenerte barnet en slags lederrolle, som det ellers sjelden opplever sammen med jevnaldrende. Det kan også øke selvtilliten hennes når hun leker med barn på hennes egen alder.

Selv om sjenanse vanligvis ikke er noe å bekymre seg for, er det lurt å oppmuntre henne fra hun er liten slik at hun utvikler de sosiale ferdighetene før hun når skolealder.

Cookiesamtykke