Lære barn å dele

Jeg kjenner en herlig treåring som er veldig moden for alderen når det gjelder å dele ... bortsett fra når noen av de andre i barnehagen vil bruke lekekjøkkenet. Da kaster hun seg bokstavelig talt over lekene for å hindre at noen andre kan bruke det.

Hvorfor gjør et ellers modent barn dette? Oppførselen viser faktisk bare at hun er en normal treåring. Det trenger ikke bety at hun er egoistisk eller ufølsom – hun er bare ikke så utviklet at hun kan sette seg inn følelsene til de andre barna som også vil leke.

Her er noen tips for å gjøre det enklere:

1. Vær et forbilde. Forsøk å gå foran med et godt eksempel. La barnet få se at du deler med partneren din, andre barn og med venner. Pass på å fortelle om dette til barnet ditt slik at hun eller han forstår hva det er som skjer.

2. Ros barnet når det gjør noe bra. På samme måte bør du være oppmerksom på situasjoner der barnet deler noe med andre – uansett om det er annet barn, en voksen eller deg selv. Gi barnet ros når hun eller han er flink til å dele. Da er det mer sannsynlig at barnet fortsetter å dele.

3. Skap mange muligheter for lek med andre barn. Å leke sammen med foreldre i nærheten er en fantastisk mulighet for barn til å øve på sosiale ferdigheter i situasjoner der de voksne kan hjelpe til litt om det er nødvendig.

4. Ha noe til alle. De fleste deleproblemene oppstår når to barn vil bruke den samme leken samtidig. En enkel måte å unngå konflikt på er å la hvert barn leke med samme type leke("Her får du fem klosser som du kan leke med, og så gir vi Erik fem klosser også").

5. Øv på å vente på tur. Så lenge barn er yngre enn tre-fire år bruker de oftest å leke parallelle leker (forskjellige leker i nærheten av hverandre i stedet for å leke sammen). Så hvis du forsøker å løse en konflikt mellom to toåringer som vil ha samme leke ved å foreslå at de kan leke med den sammen, kommer du sannsynligvis til å bli skuffet.

6. Vær forberedt. Noen leker er helt enkelt for spesielle for å kunne deles, enten fordi de er nye eller fordi barnet ditt er for glad i dem. Før kameratene kommer på besøk for å leke er det lurt å snakke om dette. Spør barnet om det er noen leker han eller hun ikke vil dele med vennene. Hvis det finnes noen slike, kan du legge disse på et trygt sted utenfor barnas rekkevidde så lenge besøket varer.

7. Vær realistisk. Ha gjerne mål for barnet ditt, men sørg for at forventningene er realistiske. Med litt tålmodighet, støtte i de riktige situasjonene og masse kjærlighet tar det ikke lang tid før barnet har skapt et fundament av egenskaper som hun eller han kommer til å ha bruk for hele livet.

Cookiesamtykke