Hvorfor slår barnet?

Har det ellers så snille barnet ditt begynt å slå andre? Mange barn i denne alderen begynner å kommunisere fysisk, delvis som en måte å få din oppmerksomhet på og delvis fordi språket fremdeles er begrenset.

Slik hjelper du til med å dempe denne oppførselen:

  • Sørg for at du viser tydelig oppmerksomhet når barnet kommuniserer uten å slå. Positive tilbakemeldinger ved akseptabel oppførsel er en bedre læremester enn negative konsekvenser for dårlig oppførsel.

  • Ikke sett barnet i en sosial situasjon når du vet at hun er trøtt eller for sulten for å være rolig.

  • Forsøk å få litt alenetid sammen med barnet hver dag slik at du kan gi det hundre prosent fokus når dere leker sammen.

  • Hold ut! Barnet ditt vil snart utvikle språket slik at dere kan kommunisere mye mer effektivt.

Cookiesamtykke