Har barnet slått ut en tann?

Rundt en tredjedel av alle småbarn opplever traumer i forbindelse med tenner, vanligvis når de er mellom 18 og 40 måneder. Dette skal du gjøre hvis barnet mister en tann.

Utslått tann. Hvis et barn får slått ut en melketann, er det store muligheter for at tannlegen ikke greier å sette den inn igjen. Varige tenner derimot, kan settes inn igjen innen to timer etter at skaden oppstod.

Slik gjør du. Alltid når en tann faller ut eller blir slått ut, skal du trykke hardt og lenge mot hullet. Hvis blødningen ikke har stoppet etter 10 minutter, må du ta med barnet til en tannlege eller til legevakten. Når blødningen har stoppet, kan du eventuelt gi barnet litt smertestillende (f.eks. Paracetamol) for å lette smerten.

Delvis brudd. Hvis tannen er delvis ute av tannkjøttet eller det er en brekkelinje som går oppover tannen eller det stikker ut en klump med rødaktig kjøtt (tannpulpa), må du ta med barnet til tannlegen øyeblikkelig. Hvis tannen kun har forflyttet seg litt, vil barnet antageligvis dytte den inn igjen med tungen. Hvis en tann har blitt skjøvet oppover og inn i tannkjøttet (trengt inn), men ikke er brukket eller blør, kan du vente til neste dag med å dra til tannlegen.

Trekking. Etter tanntraumer er det sannsynlig at melketenner vil endre farge i løpet av en periode på flere uker. Dette betyr at innsiden av tannen er død og kanskje må trekkes.

Tannkjøttproblemer. Hvis barnet har fått kuttet opp eller slått tannkjøttet eller leppene, legg kaldt trykk mot stedet med en liten ispose eller en frossen fruktis. Hvis kuttet er større enn 1/2 centimeter eller går over kanten av leppen, ta med barnet til legen. Legen kan påse at alt gror som det skal. Ikke få panikk hvis barnet skjærer tungen sin og du ser mye blod. Tungen har god blodtilførsel, og selv om det kan se ille ut, leger det seg vanligvis selv.

Fjern tannråte. Selv om melketennene ikke er varige tenner, trenger de likevel tilsyn. Slag og andre skader (traumer) mot dem kan skade de varige tennene som utvikler seg under tannkjøttet, og eventuelt forsinke at de kommer ut.

TIPS: Det kan være en tanke å ta barnet med til tannlegen før det virkelig har fått opp farten. Barneleger og tannleger anbefaler at det første tannlegebesøket finner sted innen barnet er ett år.

Cookiesamtykke