Betydningen av lek i barndommens utvikling

Måten små barn leker og håndterer lekene sine på, kan si mye om han har nådd de kognitive målene og utviklingsstadiene for sin alder.

I toårsalderen kan leken ha ulike temaer, og barnet dikter også opp historier. Toåringer kan bruke lekene til å lage små fortellinger som passer til leken.

Barnet kan for eksempel lage en firkant av klosser, altså et slags rom. Han plasserer en jentedukke i rommet, og sier «Gå hjem» mens han henter en guttedukke. «Bank, bank! Kom inn!», sier han mens han skyver en kloss til side slik at den andre dukken kan komme inn i rommet. Deretter klemmer de to dukkene hverandre.

Ved å spille ut dette scenariet viser barnet at han mestrer symbolsk lek. Dette fører igjen til herming, og viser at han forstår hvordan barnets omgivelser fungerer. Kreative leker som klosser setter fart på fantasien. Gi ham tid og plass til å leke. Vær interessert, men ikke spør for mye – han vet heller ikke helt hva han holder på med.

Cookiesamtykke