Barnet utvikler motoriske ferdigheter: en mer komfortabel tilværelse

Barnets ferdigheter begynner å flaske seg så hun føler seg mer komfortable og selvsikker i omgivelsene sine.

Alle hender Etter hvert som hun blir bedre på komme seg omkring og begynner å gå, følg med på hendene hennes. Først vil de holdes ut til siden for å holde balansen. Men snart vil de slappe av og falle på plass lenger ned og svinge i takt med gangen. Det neste trinnet er evnen til å bære noe rundt med seg eller å trekke noe etter seg. Til slutt vil hun lære å flytte gjenstander fra den ene hånden til den andre, strekke seg etter og gripe fatt i gjenstander og vri seg til siden, alt mens hun er i gang med å gå forover. Å kunne bøye seg ned og plukke noe opp, først ved å støtte seg med den andre hånden og deretter uten, er et annet stort utviklingstrinn. Den eneste ferdigheten som trumfer dette er evnen til å gripe fatt i noe på gulvet, komme seg opp med det, og gå vekk i stor fart – og det kommer til å skje snart nok!

Lysende øyne Barnets økende visuelle ferdigheter vil sammen med hennes økende mobilitet gjøre henne vaktsom overfor høyder. Det kan være hun går seg fast ved et uhell, men hun vil ikke bevege seg over en kant eller prøve å komme seg ned fra et høyt sted med vilje. Hun vil sannsynligvis ikke være så glad i bratte skråninger heller. Respekter barnets nyervervede vaktsomhet – det vil være med på holde henne i sikkerhet. Hun er jo den uerfarne utforskeren mens du er den erfarne veteranen. Etter hvert som hun blir bedre på å utforske, vil hun definitivt prøve å teste sin nye følelse for dybde og avstand. Siden det er du som er eksperten, er det opp til deg å sørge for sikkerheten hennes mens hun eksperimenterer.

Få en sniktitt på kommende utviklingsmilepæler.

Cookiesamtykke