Barnet slåss: slik håndterer du agressiv adferd

En viss mengde dytting, griping og slåing er normalt når små barn møtes. I de fleste tilfeller er det ikke noe å bry seg om. Skadeneer få og konfliktene er snart glemt.

Mestring skaper aggresjon Noen småbarn og førskolebarn havner ofte i konflikt med hverandre. For dem blir aggresjonen hovedfremgangsmåten for å håndtere nesten enhver situasjon. De er ikke bøller; faktisk så blir det faktisk noen håpløse kamper med barn som er mye større og eldre enn de selv. Utviklingen av nervesystemet hos småbarn og førskolebarn gjør at de ikke klarer å kontrollere impulsene like godt som de litt eldre barna. Hos andre handler det merom behovet for å lære og praktisere sosiale ferdigheter.

Når aggresjon fungerer I andre deler av livet blir aggresjon ofte belønnet. Et barn presser seg først for å rutsje ned sklia på lekeplassen, vil sannsynligvis være den som får bruke sklia mest. Den som lager leven på førskolen, vil sannsynligvis få ekstra oppmerksomhet fra læreren. Fra barnets synspunkt er ikkeforskjellen på selvsikkerhet og aggresjon alltid like tydelig.

Se tegnene Den beste måten å håndtere overaggressive barn på er å forhindre oppførselen før det skjer. Mange av disse barnene viser et tydelig mønster med sinoppførsel. De kan bli aggressive bare hjemme eller bare offentlig. Barn blir ofte mer aggressive om ettermiddagen når de er trøtte, eller om de føler seg frustrerte. Denne delen av mønsteret vil hjelpe deg til å være bedre forberedt på å bryte inn.

De mest aggressive barna går igjennom en konsekvent adferdssekvens før det resulterer i slag eller spark. Noen kan knipe tennene igjenog stirre. Andre kan vugge frem og tilbake.

Å hjelpe barnet Når du lært deg å kjenne igjen de vanligste triggerne og kan oppdage en eskalerende oppførsel, er det aller enkleste å fjerne barnet frade omgivelsene. Bedre struktur er også en hjelp for disse barna. Med struktur kommer forutsigbarhet, som hjelper dem å føle seg mer rolig og i kontroll. Selv om det kan være fristende, vil det å rise et aggressivt barn aldri hjelpe til å endre oppførselen. Faktisk vil det sannsynligvis bare gjøre tingene verre siden duviser den samme oppførselen som du ønsker at barnet skal slutte med.

Jenter mot gutter Selv om det ofte er aggressive gutter som får mye oppmerksomhet, så slåss jentene også. Deres aggresjon er ofte mer verbal, selv i denne alderen. Det kan også bli fysisk, menmindre tydelig enn guttenes slag og spark. På samme måte som hos gutter, trenger jentene å lære seg bedre sosiale og problemløsende egenskaper.

Kan det være depresjon? Til sist: Husk at aggresjon ofte er et tegn på depresjon hos små barn. Hvis barnet virker ukarakteristisk aggressiv og ikkesvarer på dine forsøk på å forandre ting, kan du snakke med helsepersonell for å forstå hva som skjer. Jo snarere du agere, jo enklere blir detbåde for deg og barnet ditt.

Cookiesamtykke