Lekeavtaler for barn

Det er hyggelig når barnet ditt leker sammen med andre barn. Men det er ikke fullt så hyggelig når det plutselig utarter seg til et raserianfall og høylytt krangling om leker.

Forberede besøk av jevnaldrende, avverge vanskelige situasjoner og skape en bekymringsfri og hyggelig opplevelse for både deg og barnet: dette må du vite.

  1. Planlegge besøk av jevnaldrende. Barnet ditt vil nok ikke begynne å leke ordentlig med andre barn før hun er rundt tre år. Tegn på at barnet ditt er klar for å leke med andre, kan være at hun er mer oppmerksom på andres følelser (hun spør for eksempel hvorfor et annet barn er lei seg) og viser interesse for hva sidemannen gjør eller leker med.

  2. Forvent begrenset samhandling – i starten. Husk at barnet i denne alderen sannsynligvis ikke forstår dette med samarbeid og at hun ikke har et godt nok ordforråd til å forklare hvorfor hun blir frustrert. Du bør derfor være forberedt på å gripe inn hvis barnet starter på et raserianfall i lek med andre barn.

  3. Forberede besøk av jevnaldrende. Avtal et kort besøk, så oppstår det færre frustrasjoner fordi barna er overtrøtte eller overstimulerte. Når avtalen er i boks, bør du fortelle barnet at dere skal få besøk. Si at Ole kommer for å leke, og at han må dele på lekene sine. La ham få velge noen spesielle leker som dere legger bort mens dere har besøk.

  4. Din rolle mens dere har besøk. Det er nok lurt å bli i rommet første gangen de leker sammen, men ikke vær for delaktig. Du kan heller gripe inn hvis det bygger seg opp til en krangel. Og mye kan endre seg hvis du bare forklarer litt: «Ole har ikke fått lekt noe med bilen ennå. Skal vi si at du kan leke med den i tre minutter til? Og så kan du gi den til Ole.»

Cookiesamtykke