Aktiviteter for småbarn: Spill og leker for småbarn

Å leke er barnas jobb. Leken er laboratoriet der barn finner ut hvordan verden fungerer, hvem de er, hvem de kan bli og hva de kanog ikke kan gjøre.

Alle leker har forskjellig uttrykk og effekt. Følg med på de ulike typene av lek som barnet ditt holder på med, da kan du få et inntrykk av hvordan hun eller hanoppfatter verden rundt seg.

Symbolske leker For en baby eller et lite barn er en kloss en kloss. Hvis barnet har mer enn én, kan det hende hun eller han setter dem oppå hverandre eller flytter dem ifra hverandre. Men når barnet er rundt 2 årkan det begynne å bruke klosser til mange flere ting. I barnets øyne kan klossene bli hus, biler eller hva som helst annet som hun eller han vil bygge.

Leker blir symboler for noe annet.Barnet ditt forsøker kanskje å mate en dokke som om det var en liten baby. Hvis du følger nøye med kan det hende du oppdager at barnet holder en dokke eller bamse på sammemåte som dere holder han eller henne.

Denne typen symbolsk representasjon viser hvor sofistikert barnets hjerne fungerer. Det gjør det også mulig å forberede for eller bearbeide potensieltskremmende situasjoner. For eksempel hvis legen må undersøke ørene hos barnet på grunn av en infeksjon, kan det være lurt å starte med å se på ørene til bamsen barnet har med segtil undersøkelsen. På den måten kan barnet forberede seg på det som skal hende, og det blir mindre skummelt.

Parallell lek Småbarn behøver lekekamerater selv om de interagerer med dem på en annen måte enn når de blir eldre.Hvis du plasserer to 18 måneder gamle barn med lignende leker i samme rom, kan det først se ut som om de ikke er spesielt opptatt av hverandre.

Men hvis du studerer dem nærmere, vil du se at dersom den ene tar opp en lastebil, er det stor sjanse for at den andre gjør det samme. Hvis det første barnet ser på lastebilen og sier,"Nei" (favorittordet til barn i denne alderen), er det sannsynlig at den andre hermer og sier "Nei!" også. Hvis barna er litt eldre og mer verbalekan du oppleve noe som nesten høres ut som en samtale, men uten sammenheng. "Valp kjøre bil." "Det er stor lastebil!" "Valpen sulten?""Min lastebil. Vroom, vroom!"

Dette er et eksempel på parallell lek.I motsetning til eldre barn som interagerer og kommuniserer direkte med hverandre, leker de mindre barna parallelt. Selv om det ser ut som om de leker hver for seg, følger barn på dennealderen med på hva de andre gjør.Parallell lek er ofte et første steg på veien til å danne sterke sosiale relasjoner utenfor familien. Parallell-lekekameratene er barnets første venner.

Fantasileker

Hos barn er det en herlig flytende grense mellom fantasi og virkelighet. Mindre barn og førskolebarn kan både slåss mot drager og reise til månenuten å forlate sitt eget soverom. Hvis du vil hjelpe til og bygge en borg til barn på denne alderen er alt du behøver to stoler og et teppe som du legger over dem.Fantasileker har mange funksjoner og bidrar til å utvikle nye leker. De gjør det mulig for barn å utforske nye ideer og oppleve tilværelsen fra et annetperspektiv.

Denne måten å leke på begynner rundt treårsalderenog utvides ofte til å omfatte fantasivenner. Fantasivennene gjør ofte ting som barnet ikke får lov til eller ikke våger.Det kan hende at fantasivennen er veldig krevende eller tester ut ord som barnet vet det ikke skal bruke mot voksne eller andre barn. Fantasivenner kan også ha magiske krefter eller være ekstremt sterke eller kloke. Dette eren måte for barnet å erfare livet fra et annet perspektiv og leke med tanken på makt. Det er også en metode for å legge skylden på andrenår barnet søler på det fine teppet eller i sofaen.

Foreldre kan iblant være bekymret for at barnet har fantasivenner, men det behøver de ikke å være. De burde faktisk heller være ekstra fornøyde.Undersøkelser utført av Dr. Jerome Singer ved Yale University viste at førskolebarn som hadde fantasivenner også hadde en tendens til å ha bedre fantasi og størreordforråd enn barn på samme alder uten fantasivenner. I tillegg var de generelt gladere og kom bedre overens med klassekameratene. Et interessant aspekt var at flere avbarna ikke fortalte foreldrene om fantasivennene sine.

Samarbeidsleker Barn utvikler seg fra å leke alene til å leke parallelt og senere til å holde på med samarbeidsleker. Det er på dette stadiet barnet lærer seg å mestreviktige sosiale ferdigheter som å dele, vente på tur, følge regler og forhandle. Alt dette er veldig vanskelig å lære seg for småbarn.I denne perioden i liver tror barnet tross alt at hun eller han er sentrum i universet!

Å dele.

  • Når et lite barn gjerne vil ha noe, er tanken på at noen annen skal ha det i stedet nesten ikke til å holde ut.

  • Å lære seg å dele er ekstra komplekst på grunn av den forvirrende måten vi bruker ordet dele på. (Hvis vi ber et barn om å dele lekene sine med andre får hun eller han dem tilbake etter en kort stund, men hvis vi ber barnet om å dele kjeksene sine med kameraten kommer de aldri tilbake!)

  • For små barn er det mye lettere å dele hvis de har brukt mye tid på å leke leker der de gir noe til en av foreldrene og siden får tingen tilbake igjen.

Å vente på tur.

  • Når små barn vil gjøre noe, skal det skje fort og med én gang. Når hun eller han vil ha noe, vil de ha det NÅ!

  • Å vente på tur innebærer å utsette belønningen og sette seg inn i hvordan det er å være de andre barna som leker.

  • Empatien barnet har lært hjemme og i den parallelle leken kan bidra til å forstå dette.

Å følge regler.

  • Alle barn vil vinne når de spiller. De fleste av dem gjør alt de kan for å vinne, selv om det betyr at de må jukse litt.

  • Voksne er iblant overbærende med dette, men det kommer ikke lekekameratene til å være, og barnet kommer fr eller senere til å få lære seg en viktig (og tøff) lekse om hvor viktig det er å følge reglene.

Forhandling.

  • Hvem skal være førstemann? Hvordan bestemmer dere hva dere skal leke? Hvem er politi og hvem er røver?

  • Samarbeidsleker krever at barnet både gir og tar og inngår kompromiss når det gjelder hva han eller hun vil -- dette er vanskelig å akseptere når du er sentrum i universet.

Når barnet har lært seg å forhandle, dele, vente på tur og følge regler har han eller hun fått mange av redskapene som er nødvendige for å navigere i skolegården, på klassefesten,i kollektivet i studieårene og på viktige jobbmøter.

Så følg med på barnet ditt og legg merke til hvordan han eller hun leker. Da kan du lære masse både om den sosiale utviklingen og om hvordan barnet tenker. I tillegg erdet utrolig morsomt å følge med på leken.

Cookiesamtykke