Bærekraft hos Pampers!

Vi tror på at vi sammen kan gjøre barns verden bedre. I over 50 år har vi sørget for en lykkelig og sunn utvikling av barn over hele verden ved å levere trygge produkter av høy kvalitet som millioner av foreldre, omsorgspersoner, helsepersonell og lokalsamfunn setter sin lit til hver dag. 

Og vi forstår at mange foreldre er bekymret for hvordan engangsbleier og våtservietter vil passe inn i behovet for et bærekraftig levesett. Miljøbevisste foreldre tenker lenger enn til neste bleieskift og tar hensyn til det totale miljøavtrykket. 

FORELDRE OG BARN SOM HOLDER JORD I HENDENE

Pampers' reise

Hos Pampers deler vi troen på at foreldre ikke skal måtte velge mellom hva som er bra for barnet og hva som er bra for planeten. Vi er opptatt av å gjøre vår del for å redusere belastningen på miljøet og samtidig gjøre barnas verden til et bedre sted. Men vi kan ikke gjøre det alene – derfor omfavner vi verdens utfordringer med vitenskap, innovasjon og partnerskap, alt inspirert av foreldrenes kjærlighet til barna sine. 

Vi er på en reise for å lære hvordan vi kan oppnå lavere karbonutslipp, mindre avfall og en lysere fremtid for alle barn, og planeten deres. Vi setter oss globale mål som vi kaller Big Acts of Love, som gjenspeiler våre 2030-ambisjoner.  

VINDTURBIN PÅ EN ÅKER

Våre 2030-ambisjoner

Pampers Big Acts of Love – Våre 2030-ambisjoner: Dette er de globale målene vi har satt oss for det kommende tiåret. 

Våre 2030-ambisjoner

Vi er opptatt av å gi alle barn en trygg, sunn og lykkelig start i livet.  Hovedmål: Fortsette å garantere trygge produkter av høy kvalitet og fremme åpenhet om ingredienser og samtidig sikre pålitelig ytelse.

  • Med hjerte for premature babyer

Hjelpe premature babyer med å få en best mulig start på livet ved å støtte(1) dem, foreldrene deres og fagpersoner innen neonatal pleie.

  • Med hjerte for tilgang på bleier for alle barn

Støtte dem som trenger det ved å fortsette å donere bleier til familier som lever i fattigdom eller er rammet av katastrofer.

  • Med hjerte for likestilling og inkludering 

Fremme mangfoldig, likestilt oginkluderende representasjon av spedbarn, foreldre og omsorgspersoner i vår kommunikasjon. Fremme universell utforming av våre produkter, nettsteder, apper og reklame

(1) Du kan lese mer programmet vårt for for tidlig fødte babyer på nettsidene våre. 

(2) Mål for omfang 1 og 2 fra baseline 2010, mål for omfang 3 fra baseline 2020. Vårt 2030-mål for omfang 3, som er sendt til SBTI forgodkjenning, er som følger:  

Redusere utslippene i leverandørkjeden fra prioriterte kategorier med 40 % per produksjonsenhet innen 2030. P&Gs prioriterte kategorierstår for over 90 % av P&Gs utslipp i leverandørkjeden. Redusere global utslippsintensitet ved frakt av ferdige produkter med 50 % innen 2030.  

(3) Baseline er 2017. 

(4) Der vitenskapen forteller oss at vi kan oppnå de største reduksjonene i miljøpåvirkningen til produktene våre. 

(5) Der det finnes fasiliteter. 

Cookiesamtykke