Redusere vår miljøpåvirkning

Bedre bleier med mindre materialer

Vi har størst sjanse til å redusere miljøbelastningen ved å prøve å få ned materialforbruket. Dette er basert på studier utført av offentlige organer (slik som DEFRA i Storbritannia) og Pampers.

  • Dagens Pampers-bleier bruker betydelig mindre materialer enn tidligere. De siste tjue årene har vi blant annet redusert vekten og emballasjen til bleiene med nesten 50 prosent i Europa og Nord-Amerika, og vi jobber for å forbedre dette ytterligere

  • Pampers har også sluttet å bruke pappesker til fordel for poser (allerede innført i deler av Europa). Foreldre sier til oss at de liker posene fordi de er enklere å bære. Vi reduserer dermed emballasjematerialet med over 80 prosent og nesten 10 prosent i plast. Overgangen fra pappesker til poser bidrar også til færre lastebiler på veiene, og det reduserer CO2-utslippet med 162 tonn

Smartere produksjon betyr at det går med færre ressurser til å produsere bleiene

Fra 2009 til 2014 har vi redusert:

  • Produksjonsavfall med 78 prosent

  • CO2-utslipp med 9 prosent

  • Energiforbruk med 8 prosent

  • Vannforbruk med 4 prosent (per produksjonsenhet)

I dag drives ti av våre fabrikker med null avfall til søppelfyllingen, og det innebærer at ingenting blir kastet av det som føres inn i fabrikkene. Målet er at alle Pampers-fabrikkene skal følge etter. Derfor finner vi stadig nye og innovative måter vi kan resirkulere eller gjenbruke avfallet vårt på. Eksempel:

  • I Saudi-Arabia blir skrot fra absorberende materialer som holder babyen tørr, brukt til å holde på vann i ørkenområder

  • I Tyskland blir plastavkapp resirkulert til blomsterpotter!

Fornybar energi og bærekraftig utnyttelse av kilder

  • I 2014 ble en av våre største fabrikker i Targowek i Polen den første Pampers-fabrikken som fikk all strømmen fra fornybare kilder som sollys, vind og vann. Vi stanser ikke der, og jobber for å oppnå det samme på flere av våre produksjonsanlegg

  • Vi har forpliktet oss til å bruke materialer fra bærekraftige kilder, samtidig som vi opprettholder førsteklasses kvalitet og høyeste sikkerhetsstandard for barn

Vi er blitt flinkere, men vet at det er mye som gjenstår, og derfor vil vi fortsatt prøve å bli enda bedre.

LES MER OM Hvorfor Pampers?

Cookiesamtykke