Pleie av fortidligfødt baby

Når et barn blir født for tidlig og krever lenger opphold på sykehuset, er det vanlig at man har mange spørsmål. Barnelege og utviklingsekspert, Suzanne Dixon, gir deg svar på noen av de vanligste bekymringene og spørsmålene som mange foreldre har.

Hjemgang Sp: Når får et for tidlig født barn komme hjem? Hvilke faktorer inngår i den beslutningen? Sv: Små barn får vanligvis gå hjem to til fire uker før den opprinnelige datoen, men det finnes en rekke unntak.

Mange faktorer bidrar til beslutningen om å skrive ut barnet. Barnets pust, hjerteslag og temperatur må være stabilt i en vanlig barneseng. Hvis barnet ditt blir overvåket for apné (pustestopp) eller bradykardi (langsom hjertefrekvens) må du vite hvordan du bruker monitoren og håndterer alarmer. Hørselstest, synsundersøkelse og andre prøver må gjøres på sykehuset før barnet får reise hjem. Barnet må vise en jevn vektøkning, så du må kunne mate det uansett hvilken måte som kreves: bryst, flaske, sonde (mat via et rør til magen) eller en kombinasjon av disse metodene.

Besøk hjemme Sp: Får jeg ha besøk når barnet kommer hjem? Sv: Avhengig av hvor lite eller skjørt spedbarnet er, kan det være at du må begrense eller nekte besøkende en stund. Et veldig lite barn som har vært på sykehuset i mange uker trenger en periode uten besøk, og et barn med en veldig lav fødselsvekt kan trenger begrenset sosialt samvær i opptil et år eller mer.

Å begrense besøkende kan virke vanskelig, særlig når du vil dele gleden av å endelig få barnet hjem. Med det er viktig å hjelpe barnet ditt å unngå eksponering for farlige bakterier. Noen med en hoste eller forkjølelse kan være en stor risiko barn som restitueres etter en lungesykdom, som er vanlig hos for tidlig fødte barn. Kontakt med småsyke medlemmer av husholdet og helsepersonell som besøkes jevnlig er ok siden de deler det samme miljøet som den nyfødte. Å begrense besøkende reduserer også risikoen for overstimulans. For mye håndtering, snakking og spretting kan være belastende for den nyfødte. Sørg for at du setter av tid til å knytte bånd med barnet som en familie og bli kjent med det.

Oppfølgingsavtaler Sp: Når kan jeg slutte å ta barnet med på oppfølgingsmøter og avtaler? Sv: Enkelte læreproblemer eller perseptuelle bekymringer viser seg ikke før skolealder. Det beste er å fortsette å besøke helsestasjonen til du står og lager matpakker.

Husk disse besøkene er en viktig kilde til støtte og verdifull utdanning også.

Fødselsdagsavgjørelser Sp: Bør vi feirer barnets fødselsdag på selve dagen det ble født eller på termindatoen? Sv: Datoen som barnet kom til verden på er den juridiske fødselsdagen, men det er mulig at barnets utvikling følger den «justerte alderen» (alderen justert for antall for tidlige uker). Hvorfor ikke feire begge dagene? Dere har mye å feire når du tenker på hvor langt dere har komme!

Resten av familien Sp: Hva med de eldre barna? Det nyfødte barnet tar all tid. Sv: Et skjørt barn krever ekstraordinær omsorg og årvåkenhet, og det er en utfordring å møte behovene til de eldre barna. Forsøk å inkludere de eldre barna bra begynnelsen. De vil sette pris på enkle beskrivelser av hva som skjer, tydelige forklaringer på hvorfor følelsene dine kan være opp og ned samt forslag til hva de kan gjøre for å hjelpe. Å se et skjørt barn på nyfødtavdelingen kan være overveldende, så til du føler at det er på tide, kan de eldre barna involveres ved at de sender tegninger og bilder eller velger ut små leker og klær. La søsken få besøke dere på sykehuset så lenge de er friske og så snart de fysiske apparatene som har hjulpet det nyfødte barnet er borte. Hjemme kan du involvere de eldre barna i omsorgen for det nye barnet, for eksempel ved badetid eller bleieskift.

Ha litt egentid med de eldre barna hver dag, uansett hvor kort tid det er. La noen andre se til barnet om mulig mens du fokuserer på de eldre barna.

Regresjoner i adferden, så som tissing i buksa, søvnproblemer eller raserianfall kan være en prøvelse, men det er helt normalt. De eldre barna må også justeres til den nye situasjonen, akkurat som du. Ikke forvent at de eldre barna er overlykkelige over det nye barnet, ettersom barnet ikke er særlig moro og skaper mye trøbbel!

Framtidige risikoer Sp: Vil mitt neste barn også fødes for tidlig? Sv: Det kommer an på hvorfor det første barnet kom tidlig. Veldig unge jenter, og de over 35 samt bærer av tvillinger har en økt risiko for for tidlig fødte barn.

Hvis du ikke har noen av de kjente risikofaktorene for for tidlig fødte barn annet enn at det forrige barnet kom tidlig, er sjansene mer enn 80 prosent for at det neste barnet kommer nærmere termindato.

Cookiesamtykke