Omsorg for fortidligfødt baby: råd når dere forlater sykehuset

Nå kan du endelig få ta med deg ditt premature spedbarn hjem. Det er lurt å forberede seg litt slik at du får oversikt og kan fokusere på å komme i orden med den lille.

Ha orden i papirene. Kjøp en ringperm slik at du kan samle alle viktige rapporter og papirer om den premature fødselen. Du trenger denne informasjonen når du skal på kontroller, ta prøver og har legeavtaler.

Valg av fastlege. Det er fastlegen som vil ta seg av oppfølgingen av barnet. Spør sykepleierne på barselavdelingen hvis du trenger hjelp til å velge fastlege. Det er fastlegen som fører babyens legejournal, og som skal hjelpe deg med å holde orden på alle spesialistene, ordningene og anbefalingene som dere må forholde dere til med den lille. Velg en fastlege du stoler på og som du føler deg vel med.

Kontrolltimer. Spesialistene fra sykehuset vil undersøke babyen på nytt senere. Husk å notere ned alle navn, telefonnumre og adresser mens babyen er på sykehuset.

Du flyr kanskje fra den ene spesialisten til den andre, men husk å ta deg tid til å nyte og glede deg over det lille mirakelet ditt. Han trenger kanskje ekstra medisinsk oppfølging, men det beste for ham nå er å føle seg elsket av familien!

Cookiesamtykke