NICU: xxx Neonatal Intensive Care Unit Staff xxx

Når du kommer inn dørene på en nyfødtintensiv-avdeling, er du i et nytt land. Denne alfabetiserte veiledningen vil hjelpe deg med å bli kjent med de ulike ekspertene som holder til på intensivavdelingen og som kanskje skal se til babyen din eller hjelpe deg.

Vil du ha mer informasjon om intensivavdelingen, kan du klikke på aktuelle veiledninger for utstyr, prøver og vanlige problemer.

Saksbehandler/koordinator: En fagperson som ordner med utskrivingen eller overføringen, og som skal sikre at babyens behov for pleie hjemme og/eller på overgangsavdelingen innfris. Denne personen koordinerer også pågående kommunikasjon mellom sykehuset og forsikringsselskapet om babyens pleie.

Prest: En sykehusprest som skal være til støtte for dem som strever med sykdom. Presten kan hjelpe deg gjennom den vanskelige tiden når barnet ditt er alvorlig sykt eller innlagt på sykehus.

Hjelp i tidlig fase: Et flerfaglig team med spesialister innen utdanning, utviklingsvansker og ulike behandlingsformer. Dette teamet tilbyr tjenester til barn fra null til tre år som er disponert for utviklingsvansker. De kan henvise, innhente informasjon og være med på å planlegge utskrivning. Teamet hjelper deg og spedbarnet ditt hjemme etter utskrivning, og i de fleste tilfeller vil du møte dem allerede på sykehuset.

Legespesialister: Eksperter som kan bli innkalt for å evaluere et bestemt problem, avhengig av babyens vansker. Disse personene er vanligvis opplært innen pediatrien, og da innenfor et spesifikt fagfelt. Nedenfor finner du noen av legene og deres spesialfelt.

 • Atferds- og utviklingsspesialist (ofte en barnelege): atferds- og utviklingsproblemer

 • Kardiolog: hjerteproblemer

 • Endokrinolog: problemer med kjertler og vekst

 • Gastroenterolog: problemer med tarm, lever og fordøyelse

 • Hematolog: blod, blødning og visse forstyrrelser i immunsystemet

 • Spesialist innen smittsomme sykdommer: sammensatte infeksjoner

 • Nefrolog: nyreproblemer

 • Nevrolog: hjerneproblemer (inkludert slag)

 • Lungespesialist: lunge- og respirasjonsproblemer

Nyfødtsykepleier: En registrert sykepleier med videreutdanning (vanligvis en mastergrad) og som er godkjent for å jobbe med premature og syke nyfødte. Sykepleieren jobber under ledelse av nyfødtspesialisten og/eller en nyfødtspesialist med forskerstipend, kan utføre en rekke prosedyrer og er med på å styre pleien av babyen din. Nyfødtsykepleiere har ofte ansvaret for videre pleie og utskrivning av spedbarn på nyfødtintensiv-avdelingen.

Nyfødtspesialist: Ansvarlig lege på nyfødtintensiv-avdelingen. Han eller hun er pediater (barnelege) med fagkunnskap innen pleie av syke nyfødte, og er vanligvis offentlig godkjent innen dette feltet. Det kan være flere nyfødtspesialister på avdelingen ettersom den er døgnåpen.

Nyfødtspesialist med forskerstipend: En ferdig utdannet og godkjent barnelege som mottar forskerstipend innen pleie av syke nyfødte. Legen kan lede avdelingens personale og rapportere til ansvarlig nyfødtspesialist. En nyfødtspesialist med forskerstipend kan rotere mellom ulike sykehus eller områder hver fjerde til åttende uke.

Ergoterapeut, fysioterapeut: Helsearbeidere som jobber med hvordan umodenhet eller sykdom påvirker atferd. Ergoterapeuten prøver å styrke funksjonene hos nyfødte med ulike tiltak. Fysioterapeuten undersøker musklenes helse, styrke og motoriske bevegelighet. Begge gir nyttige råd om ekstra pleie i barnehagen og hjemme.

Barnelegestudent: En lege som utdanner seg til barnelege. Han eller hun jobber vanligvis tre til seks uker på nyfødtintensiven.

Registrert sykepleier: En helsearbeider som har bestått en skriftlig eksamen etter høyskole- eller sykepleiestudier. Registrerte sykepleiere på nyfødtintensiven har erfaring med pleie av syke nyfødte. Disse sykepleierne kalles også nyfødtsykepleiere. På de fleste avdelinger vil en sykepleier være utnevnt som «primær» for babyen din. Det betyr at han eller hun vil ha mest ansvar blant sykepleierne for å pleie nettopp ditt barn. Selv om det vil være mange andre som pleier barnet om natten, i ferier osv., er det primærsykepleieren som kjenner deg og babyen din best. Utenfor utdanningsinstitusjoner er det også noen nyfødtsykepleiere som er kvalifisert til å gjøre en rekke prosedyrer som ellers utføres av legestudenter og forskerstipendiater på større avdelinger.

Respirasjonsterapeut: En helsearbeider som er opplært til å bruke medisinsk utstyr for babyer med pusteproblemer. Terapeuten kan ha ansvaret for å teste oksygentilførselen til blodet og visse andre prosedyrer.

Sosialarbeider: En fagperson som hjelper deg å håndtere de følelsesmessige og sosiale sidene ved at babyen er innlagt på nyfødtintensiven. Sosialarbeideren kan hjelpe deg med å innhente informasjon fra babyens leger, vise deg andre steder du kan få mer informasjon om babyens medisinske problemer, hjelpe deg med å håndtere økonomiske vansker og stress, og hjelpe deg med å legge til rette for babyen når den blir skrevet ut og den videre oppfølgingen. Noen ganger leder sosialarbeidere gruppeterapi for familier.

Logoped: En person som er utdannet innen tale- og språkvansker, men som ofte jobber med nyfødte på nyfødtintensiven i forbindelse med spiseproblemer. Noen babyer med forsinket språk det første leveåret og senere, kan ha behov for hjelp fra logoped etter utskrivning.

Kirurger: Hvis spedbarnet må opereres, kan det bli tilkalt en kirurg som gir råd om forløpet eller som utfører prosedyren.

Listen nedenfor beskriver ulike typer kirurger og deres spesialfelt.

 • Hjerte- og lungekirurg: jobber med hjertet, blodkar og ofte lunger

 • Øre-nese-hals-kirurg: jobber med ører, nese og hals samt visse luftveisproblemer

 • Allmennkirurg: tarmproblemer, brokkoperasjoner og utskifting av arterier og vener

 • Nevrokirurg: jobber med hjernen, ryggmargen og nerver

 • Ortopedisk kirurg: problemer med knokler og ledd, inkludert misdannelser

 • Plastisk kirurg: misdannelser i hode og hals, visse hudproblemer og enkelte hånd- og fotproblemer. Deler av dette arbeidet kan også utføres av en ortopedisk kirurg.

Cookiesamtykke