Alt om fortidligfødte barn

Omkring ett av ti barn blir i dag født for tidlig, og vår vitenskapelige og medisinske forståelse øker for hver dag.

Når regnes et barn som for tidlig født? Et fullt svangerskap varer omkring 40 uker fra den første dagen i en kvinnes siste menstruasjonssyklus, men hvis kan føder etter mellom 38 og 42 uker regnes dette også som at man har gått tiden ut.

Når et barn blir født ved 37 uker eller før, regnes barnet som for tidlig født.

Hvordan beregner man alderen på et for tidlig født barn? Et for tidlig født barns svangerskapsalder er antallet uker det har vært i livmoren ved fødselen, beregnet fra mors menstruasjonsdatoer og barnets modenhet ved fødselen. Den kronologiske alderen er den faktiske tiden som er gått siden fødselen. Justert alder er den kronologiske alderen juster for graden av prematuritet. Juster alder brukes vanligvis i forbindelse med barnets utvikling, men den kronologiske alderen er best for å beregne når det skal til helsesjekk og ta vaksiner.

Hva er årsakene til for tidlig fødsel? Kjente risikofaktorer står kun for ca. halvparten av tilfellene av for tidlige fødsler. Blant disse er infeksjoner som urinveisinfeksjoner, luftveissykdommer, vaginale infeksjoner. Det kan derfor være viktig med testing ved hjelp av bakteriekulturer. Behandling enten før eller under fødselen kan forhindre at infeksjonen spres til barnet. Periodontitt og uoppdagede virussykdommer er også knyttet til økte tall for for tidlige fødsler.

Flerfødsler Tvillinger, trillinger og enda større kull blir svært ofte født for tidlig. Tvillinger har en 25 til 50 prosents sjanse for å bli født for tidlig, og sjansene øker med antallet av barn som bæres i livmoren.

Medfødte tilstander Ultralyd kan bidra til å identifisere barn med utviklingsforstyrrelser som kan føre til for tidlig fødsel. Hvis fosteret trenger medisinsk behandling før full termin, kan man sette i gang fødselen før tiden.

Mors tilstand Misdannelser i livmoren eller livmorhalsen; kroniske sykdommer som nyresykdommer, svangerskapsforgiftning (en sykdom som kan ramme gravide og medføre høyt blodtrykk), eller diabetes; eller en dårlig fungerende, blødende eller skadet morkake vil vanligvis gjøre det nødvendig med forløsning før tiden. Forløsning kan skje med keisersnitt eller fødselen kan settes i gang til beste for moren og/eller barnet.

Andre faktorer har blitt knyttet til høyere tall for for tidlig fødsel. Blant disse er:

 • kvinner som tidligere har født for tidlig

 • kvinner som ble gravid seks uker eller mindre etter forrige fødsel;

 • kvinner som er undervektig ved unnfangelsen eller som legger på seg mindre enn 10 kilo under svangerskapet;

 • svært unge mødre og kvinner over 40;

 • kvinner som er på beina og arbeider langt ut i svangerskapet eller utfører tungt arbeid eller utsatt for mye fysisk eller psykisk stress;

Myter om for tidlig fødsler De fleste foreldre til for tidlig fødte barn lurer på om det er noe de har gjort som førte til at barnet ble født for tidlig, og kan ha skyldfølelse. I de aller fleste tilfellene er det ingenting som kunne ha blitt gjort for å forhindre en for tidlig fødsel. Men mytene lever fortsatt, og noen av dem er:

 • sex i tredje trimester

 • bekymringer

 • negative tanker

 • krangling med partneren

 • flyreiser

 • dårlig kosthold

 • svømming

Fødsel Omkring 20 prosent av de som blir født for tidlig forløses elektivt (planlagt forløsning) på grunn av morens eller barnets tilstand og for å unngå påkjenningene som fødsel medfører; noen fødsler settes kunstig i gang. Ytterligere 30 prosent føder for tidlig etter at vannet går, og omkring halvparten av alle for tidlige fødsler skjer etter at rier er gått i gang før full termin.

Fødselen settes i gang eller man kan foreta keisersnitt hvis det oppstår komplikasjoner.

Hvis mor har en høyrisikotilstand og/eller en svært tidlig fødsel er nært forestående kan hun bli overført til en høyrisikoavdeling. Her vil hennes og barnets behov for svært spesialisert behandling bli ivaretatt.

Forebygging av for tidlig fødsel Det er ikke mulig å forhindre alle for tidlige fødsler, men god prenatal behandling og medisinsk behandling mellom graviditeter kan hjelpe til med å redusere antallet.

Kvinner med høyrisikotilstander, eller som har kroniske eller akutte helseproblemer bør gå til legen tidlig og ofte. God ernæring, riktig vektøkning, og ingen røyking eller bruk av rusmidler reduserer også risikoen for for tidlig fødsel, og det samme gjør bedre diagnostisering av skjulte infeksjoner.

Cookiesamtykke