Tvillinger eller trillinger? Hva er annerledes når du får flere barn?

Overraskelse! Det ser ut som om dere oppfyller ambisjonene om en stor familie i løpet av kort tid! Et svangerskap er alltid spesielt, men dette er i tillegg annerledes sammenlignet med når det kun handler om ett barn:

Tidlige tegn . Takket være ultralydteknologien kan man se om det er flere fostre så tidlig som seks uker inn i graviditeten. Selv om det kan være vanskelig å skille ett barns hjertelyd fra et annet, kan legen registrere hjerteslag per minutt for hvert foster.

Hva er spesielt for en multippel graviditet? Til å begynne med blir du automatisk en høyrisikopasient. Du føler deg kanskje i fin form, men å vente tvillinger eller enda flere barn samtidig er forbundet med spesiell risiko. Du blir sannsynligvis henvist til en spesialist som jobber med høyrisiko -graviditeter. Sammenlignet med kvinner som venter ett barn kommer du sannsynligvis til å gå på flere kontroller, ta flere blodprøver og være på hyppigere ultralydundersøkelser.

Eneggede og toeggede tvillinger. Eneggede tvillinger. Denne typen tvillinger kommer av at egget deler seg i to embryoer og resulterer i "identiske" babyer. Iblant ligger fostrene i samme fostersekk og dette øker risikoen for problemer som f.eks. å surre seg inn i navlestrengene. En annen risiko er Tvilling-tvilling transfusjonssyndrom der den ene tvillingen får det meste av næringen og den andre får for lite. Derfor måler alltid legen begge fostrene under en multippel graviditet.

Toeggede tvillinger. To(eller flere) egg befruktes samtidig med flere embryoer som resultat. Om det er flere enn to fostre kan det være både eneggede og toeggede, eller trillinger i samme graviditet Den største risikoen med toeggede tvillinger er prematur fødsel.

Prematur fødsel. Dette anses som den største risikoen ved enhver multippel graviditet. Med tvillinger eller enda flere fostre har hvert barn en tendens til å bli mindre, siden alle må dele på samme livmor. Å fødes én uke før uke 40 er ikke noe problem, men å fødes før uke 36 kan innebære at barnet kan ha problemer med å puste og suge.

Forberedelser er nøkkelen. Det beste du kan gjøre for babyene er å ta vare på deg selv og møte opp på alle kontroller. Du har høyere risiko for komplikasjoner, så pass på at du er uthvilt til du skal møte den lille duoen eller gjengen!

Cookiesamtykke