Slik velger du barnelege: xxx Tips om spørsmål

Råd fra andre foreldre. Stemningen på legekontoret. Kontortider som passer med din jobbsituasjon. Magefølelse. Alt dette er viktige faktorer å ta hensyn til når dere velger lege til barnet. Legen blir samarbeidspartneren for å fremme god helse og følge opp barnets utvikling. Det innebærer at dere bør føle dere trygge på personen dere velger. Å snakke med flere barneleger før dere bestemmer dere er den beste metoden for å finne den rette. Når skal dere begynne? Allerede mens du er gravid. All spenningen og de fysiske endringene i forbindelse med graviditeten gjør at det er lett å glemme at dere faktisk er i ferd med å bli foreldre! I det siste trimesteret av graviditeten vokser barnet fort og dere har mye å tenke på. Men å føle seg komfortabel med personen dere velger som fastlege for barnet er like viktig som å finne en god barneseng.

Å begynne å lete Etter uke 30 kan dere avtale møte med noen forskjellige leger på kontoret deres. Forsikre deg om at legen er sertifisert barnelege og har minst tre års erfaring med barnemedisin. Fastlegekontoret i fylket bør kunne gi deg denne informasjonen. For å lage en liste med alternativer snakk med helsestasjonen, foreldrene dine eller venner som har erfaring. Spør dem hvorfor de liker eller misliker en spesifikk lege— det er ikke sikkert de har samme ønsker som deg. Du kan også ringe fastlegekontoret i fylket, helsestasjonen eller det nærmeste sykehuset for å få referanser.

Møte med legen Du kan finne ut mye om en lege i løpet av dette besøket før barnet er født. Hun eller han bør være en person som du føler det er komfortabelt å snakke med om alle typer problemer som kan oppstå i forhold til barnet og familien din. Møtet bør vare i 15-20 minutter. Det er et dårlig tegn hvis en lege ikke setter av tid til å treffe deg — stryk han eller henne fra listen! Noe av det som avgjør kan være basert på inntrykk, personlighet og instinkt.

Observer:

 • Legg merke til atmosfæren på kontoret. Er venterommet rent, lyst og med en barnevennlig stemning? Føles det rolig og trygt?

 • Skaff dere et inntrykk av i hvilken grad staben er glad i å jobbe med barn.

 • Legg merke til hvor interessert legen er i dere og forventningene dine til det kommende barnet.

 • Se om legens holdninger og personlighet stemmer overens hvordan dere selv er.

Her er noen viktige ting som dere kan ta opp med legen dere møter:

 • Hvor tilgjengelig er legen eller det medisinske teamet i en nødssituasjon.

 • Hvordan fungerer kontortidene i forhold til dine og partnerens arbeidstider.

 • Hvordan de stiller seg til om du vil velge å amme eller ikke.

 • Hva de tenker om planene dine for barnehage /dagmamma.

 • Hvilke spesialinteresser eller ekspertområder innen barns helse og utvikling har de.

Her er noen spesifikke spørsmål du kan stille:

 • Hvilke tider er du tilgjengelig på kontoret?

 • Hvordan kan vi ordne legebesøk etter kontortid?

 • Når kan vi nå deg og kollegaene dine via telefon?

 • Hva gjør vi i en nødssituasjon når legen ikke er tilgjengelig?

 • Kan vi ringe og stille spørsmål som ikke krever legebesøk? Tar dere betalt for denne telefontiden?

 • Hvor mye tid beregner dere per legebesøk? (Et bra svar er 15 minutter eller mer.)

 • Hvilke sykehus bruker dere og hvilke HMOs samarbeider dere med?

 • Når skal jeg komme med babyen på den første kontrollen? (Et bra svar bør være i løpet av den første uken, særlig hvis du bare har hatt et kort sykehusopphold etter fødselen.)

 • Hvordan kan du hjelpe meg med å forstå barnets utvikling?

 • Hvis barnet har atferdsproblemer, er dette noe dere kan hjelpe oss med?

 • Hva er ditt råd når det gjelder å jobbe samtidig som man har små barn?

 • Hvor godt kjenner du til småbarnstilbudet i nærmiljøet?

Å bytte i tide Dersom HMO eller sykehuset allerede har tildelt dere en barnelege er det ikke for sent å kontrollere om dette er rett person. Be om et møte med han eller henne. Du kan spørre på legekontoret om å få en liste over barnelegene og passe på å treffe en eller to av disse også. Hvis du allerede har tatt med babyen til en lege som du ikke var fornøyd med, er det fortsatt ikke for sent å bytte. Selv om det finnes en liste med leger du må velge mellom, er denne listen sannsynligvis ganske lang. Be legekontoret eller helsestasjonen om hjelp til å finne en barnelege som oppfyller kravene dine til tilgjengelighet og holdninger. Når du er trygg i forholdet til barnelegen, kommer du til å føle deg mer avslappet og selvsikker i forhold til fødselen og det livslange foreldreansvaret også.

Cookiesamtykke