Fødselen: Støtte ved fødselen og hjelp av en doula xxx

Som mange andre gravide, kommer du sikkert til å tenke på hvordan svangerskapet og fødselen blir. Intet svangerskap er perfekt, men en av de meste måtene å gjøre det til en positiv opplevelse på, er å ha mennesker rundt deg som dekker dine fysiske, emosjonelle og informative behov. Det kan for eksempel være din partner,din mor eller din beste venn.

Du kan også skaffe deg en fødselspartner, en såkalt doula, som kan være sammen med deg og familien. En doula er erfaren og profesjonell fødselspartner som hjelper kvinnen gjennom svangerskapet. Doulaen er en del av fødselsteamet sammen med deg, din partner, familiemedlemmer, lege eller jordmor og din helsesøster.

Hva gjør en doula? En god doula støtter deg i dine ønsker for svangerskapet og fødselen. Doulaen forstår alle de fysiske og emosjonelle delene ved svangerskapet og kan gi degden informasjonen du trenger på veien. Doulaen pleier og trøster deg, og kan forskjellige teknikker som kan lindre smerte oggi deg bedre komfort under svangerskapet. Det kan f.eks. være å foreslå en stilling, tilby massasje eller lede deg gjennom forskjellige avslapningsteknikker som kontrollertpusting.

Fakta om doulaen Det er viktig å forstå at en doula ikke er en profesjonell helsearbeider som kan skrive ut medisin eller ta medisinske avgjørelser. Doulaener en del av fødselsteamet og gir deg ekstra fokus og støtte under svangerskapet og selve fødselen. Doulaen kan også hjelpe degtil å komme i gang med ammingen når barnet er født eller besøke deg hjemme når du kommer hjem fra sykehuset for å se hvordan du og barnet har det.

Finne rett doula Begynn å lete etter en doula under tredje trimester slik at du har nok tid. Når du leter etter en doula, bør du stille følgende spørsmålfor å avgjøre om akkurat den personen er den dette for deg:

Hva slags utdannelse og erfaring har doulaen med fødsler? (Doulaen skal gjerne være tilknyttet en nasjonal organisasjon, f.eks. Norsk Doulaforrening).

  • Hvilken filosofi har doulaen om å støtte mødre og fedre under fødslene?

  • Hva slags ting kan doulaen utføre under svangerskapet?

  • Har doulaen et godt forhold til sykehuset hvor du planlegger å føde?

  • Vil doulaen være tilgjengelig på din termin?

  • Har doulaen noen erstatter hvis doulaen selv ikke kan være tilstede?

  • Hva koster det?

For mer informasjon om doulaer eller for å finne en i ditt område, besøk Norsk Doulaforrening.

Cookiesamtykke