Barneleger: Samarbeid med helsevesenet

Helsepersonell mener at det beste er å samarbeide. Mens helsepersonell er eksperter på helseinformasjon, diagnoser ogbehandling, er foreldre eksperter på sine barn. Sammen kan de ta bedre beslutninger. For små barn blir slike avgjørelser ofte fattet underplanlagte helsebesøk eller besøk på legekontoret i forbindelse med sykdom.

Helsekontroller Helsepersonellet har en plan for hver kontroll basert på behovene til et gjennomsnitts barn. Det fungerer bra for de fleste familier. Besøketkan bli enda mer verdifullt hvis du selv tar en mer aktiv rolle. Foreldre kan også hjelpe til med å overvåke barnets vekst og stille spørsmål ved bekymringer eller tendenser.Husk at helsepersonell ser etter en normal utvikling, men de har kun en kort tid sammen med barnet. Si ifra hvis du tror at det kan oppståproblemer eller andre ting ved utviklingen som helsepersonellet ikke har oppdaget.

Besøk ved sykdomstilfeller eller problemer Foreldrenes oppgave er å gi så mye informasjon om sykdommen eller problemet som mulig. Helsepersonellets jobb er å kunne alternativene og forklare dem forfamilien. Sammen kan de bli enige om den beste handlingsplanen. Ved en øreinfeksjon for eksempel, handler det om man skal bruke antibiotika eller ikke,hvordan barnet skal få det, når medisineringen skal starte og hva du gjør hvis infeksjonen kommer tilbake. Alt handler om hva som fungerer bestfor barnet og familien. Nøkkelen er samarbeidet mellom foreldrene og helsepersonellet.

Et samarbeid for fremtiden Når du velger ditt barns helsekontakt må du huske på at denne personen skal være en del av avgjørelsesgrunnlaget. Du vil garantert velge noensom du føler deg komfortabel med og som respekterer deg som foreldre.

Et råd om forsiktighet:Enkelte innen helsevesenet bruker en mer tradisjonell tilnærming, så spør med en gang hva de mener om samarbeid og beslutningsdeling.

LES MER OM Mammahjørnet

Cookiesamtykke