Velge en god barnehage

Førskole er et halvdagsprogram for to til femåringer som tilbyr strukturerte aktiviteter og ledes av en førskolelærer med utdannelse innenfor tidlig utvikling hos barn.

Selvstendighet og sosiale ferdigheter Målsetningen med førskolen er å gi barnet en følelse av selvstendighet borte fra hjemmet, å lære henne å takle relasjoner med andre barn og få henne til å ha kontakt med voksne utenfor familien. Selv om hovedfokus er på sosiale ferdigheter tilbyr en god førskole også nye ting å utforske muligheten til å lære i en gruppesituasjon. Foreldre bør se barnets økte sosiale ferdigheter, selvstendighet og modenhet, og utvikling av et begeistring for læring og oppdagelser.

Hvordan velge en «god» førskole Gode førskoler gir barnet mye frihet til å utforske forskjellige aktiviteter. De stimulerer til begeistring for oppdagelser og gir opplevelser på barnets premisser. De som fokuserer på «akademiske ferdigheter» og har mye styring av aktiviteter fra læreren vil bare dempe motivasjonen til å lære. De har ikke så stor suksess siden barn i denne alderen ikke er klare til formell undervisning i lesing og skriving. En god førskole fremmer utviklingen, selvtilliten og selvreguleringen.

Gjør research Du må kanskje avlegge flere besøk på en rekke førskoler før du kan være sikker på hva som er det beste stedet for barnet ditt og deg. Se om du er komfortabel med filosofien, arbeidsmetoden, retningslinjene og personalet, særlig lederen av førskolen. Du bør også skaffe noe spesifikk informasjon Det ville være fint med referanse, men ikke bare fra fornøyde foreldre: kontakt de som har forlatt programmet for å finne ut hvorfor. Ta følgende med i betraktningen:

 • Små klasser. to- og treåringer bør være i grupper på mindre enn åtte barn. Fireåringer kan være i grupper på opptil 20 hvis læreren har med seg en hjelpelærer. Det beste er 7 barn per lærer når barna er så unge som dette.

 • Utdannelse. Lærerne være utdannet innenfor tidlig utvikling hos barn, og lederen bør ha en bachelor- eller mastergrad eller tilsvarende på området

 • Stabilitet. Gode førskoler holder på lærerne sine, så spør om det er mye gjennomtrekk. Hvis denne er på mer enn 33 prosent per år, betyr det vanligvis at noe er galt, enten med lønnen eller moralen eller begge. Hvis det skiftes ut en lærer hvert halvår, kan det være en god idé å finne ut hvorfor.

 • Sikkerhet. På en god førskole lever klasserommet og lekeområdet opp til alle krav og retningslinjer til helse og sikkerhet. Følg med på barna når de leker innendørs og utendørs for å se om det er noen farer.

 • Struktur. ideelt sett skal læreren ha en læreplan å legge frem ,ed muligheter for læring og utforsking. En daglig timeplan vil være tilgjengelig sammen med en evaluering av hvert barn tilpasning og fremskritt.

 • Sosialt miljø. Vurder hvordan det ville føles å være et barn der og hvordan lærerne hjelper barna gjennom den tøffe overgangen først på dagen. Observer hvordan disiplin håndteres. Legg merke til om den ligner på ditt opplegg eller om den slår deg som for slapp eller for streng. Se hvordan krangler og konflikter mellom barna håndteres.

Spørsmål du kan vurdere å stille

 • Kan foreldrene komme innom og observere når som helst? Dette burde absolutt være mulig.

 • Er førskolen godkjent? Dette er et minimumskrav. De fleste førskolene vil også faglige sertifiseringer

 • Hva slags betalingmuligheter finnes det? Kan du donere tid eller gjøre arbeid i stedet for noe av betalingen? Er det gebyr ved for sen ankomst? Er det rabatt ved forhåndsbetaling

 • Hva er åpningstidene? Er det muligheter for utvidede tider? Hva skjer i tilfelle i denne tiden, og hvem passer på barna i denne tiden Hvor mye ekstra koster det?

 • Hva skjer hvis du kommer for sent når du skal hente barnet?

 • Hva med toalettrening? Hvordan håndterer man barnets små uhell?

 • Hva forventes av deg som frivillig? Vil du bli bedt om å bidra jevnlig med mellommåltider, mat eller lunsj?

Hvis barnet klarer å være med og kose seg i barnehagen, så er det fordi du har gitt henne kjærligheten, støtten og selvtilliten til å ta ett steg videre. Litt tid fra hverandre vil dere begge ha godt av, og det vil være berikende for henne.

LES MER OM Mammahjørnet

Cookiesamtykke