Slik finer du en god barnevakt

Ønsker du å bli kjent med folk i nærmiljøet og dessuten få mer egentid, kan du finne eller starte en barnevaktgruppe med noen andre foreldre. Da kan dere bytte på å passe hverandres barn. I tillegg kan du være trygg på at du overlater barnet til noen du stoler på.

Slik fungerer det:

  • Alle i gruppen får en kvittering for timene de bruker på å passe andres barn.

  • Du «betaler» med kvitteringer når du trenger barnevakt.

Barnevaktgrupper er en slags moderne erstatning for storfamilien. De kan også være til stor støtte og gi sikkerhet for mange familier. Forskning viser at barn føler seg flinkere når foreldrene har en stor omgangskrets og er i jevnlig kontakt med andre voksne. Men forsikre dere om at alle i gruppen har likt syn på barneoppdragelse og de samme forventningene til barnepass.

LES MER OM Mammahjørnet

Cookiesamtykke