Stressede foreldre kan føre til en stresset baby

Hvis familien har vært gjennom store endringer – bytting av jobb, dødsfall, skilsmisse, eller andre ting som innebærer ekstra belastning – husk å fortelle dette på helsestasjonen. Du tenker kanskje ikke over det, men dette er også belastninger for barnet ditt.

Se opp for de følgende tegn til utrygghet:

  • Endring i søvnmønster

  • Blir lettere irritabel

  • Klengete eller sutrete oppførsel

  • En plutselig aktivitetsøkning

Få barnet til å føle seg beskyttet

Hvis barnet er urolig er det beste du kan gjøre å forsikre om hvor glad du er i han eller henne og at du er tilgjengelig. Du kan ikke skjerme barnet fra dine egne følelser eller opp- og nedturer i livet, men du kan sørge for at han eller hun føler seg trygg og beskyttet. Det positive er at nedturene for barna ofte er kortvarige, og at hun eller han blir seg selv igjen når omgivelsene etter hvert faller til ro. Hvis ikke, bør dere snakke med helsestasjonen.

Her er Dr. Suzanne Dixons liste over emner som dere kan ta opp når dere er på helsekontroll med barnet.

Cookiesamtykke