Prating i sengen: Barnet prater når det skal sove

Snakker barnet med seg selv etter at hun eller han har lagt seg? Monologene kan hjelpe han eller henne med å bearbeide dagen. Det er i hvert fall teorien til Katherine Nelson, en psykolog ved the City University of New York. Nelson og kollegaene hennes studerte "barnesengeprat" og fant ut at den var veldig innholdsrik.

Opplevelser i den nye hverdagen

Resultatene viser at mindre barn som snakker med seg selv gjenskaper det de har opplevd ved å gjenfortelle og tolke viktige opplevelser som å bli levert i barnehagen eller å få et nytt kjæledyr. Ved å snakke seg gjennom disse opplevelse opplever barnet dem som meningsfulle og dette er med på utvikle selvfølelsen.

Lytt og lær

Disse spesielle funderingene er en del av prosessen som gjør at de følelsesmessige og kognitive evnene utvikles. Så lytt til hva han eller hun sier uten å avbryte. Ikke bli overrasket hvis du hører dine egne ord eller at hun eller han hermer etter hvordan dere høres ut når dere trøster. Barnet bearbeider alt som har hendt, noe som selvfølgelig inkluderer det som skjer i familien.

Cookiesamtykke