Helsekontroll for ettåringen dette kan du forvente

Vær aldri rett for å stille spørsmål, uansett hvilket, når du er på helsesjekk med barnet.

På ettårskontrollen bør du ta opp alt du lurer på om problemer eller barnets oppførsel:

  • Barnet klarer ikke å bære vekt på beina.

  • Barnet skjeler fremdeles på ett eller begge øyne til tider.

  • Barnet bruker ikke begge hendene like mye.

  • Barnet kan ingen riktige ord og kjenner ikke sitt eget navn.

  • Barnet hverken kryper eller beveger seg fremover på andre måter.

  • Barnet er ikke redd for ukjente eller å bli værende alene. Frykt og usikkerhet er normale reaksjoner i slike situasjoner i denne alderen.

  • Barnet peker ikke på ting.

  • Det virker som barnet har problemer med syn eller hørsel.

  • Barnet har glemt ting det kunne tidligere.

Cookiesamtykke