baby-separasjonsangst forbered barnet på at dere skal være fra hverandre

Det er nå vaktsomheten overfor fremmede og separasjonsangsten setter inn for alvor. På en måte er dette gode nyheter: Å være urolig for fremmede signaliserer at barnet har tatt et langt steg i sin tankevirksomhet og forståelse.

Så prøv å holde separasjon og forstyrrelse til et minimum i denne tiden. Du trenger ikke overbeskytte barnet, men du må forstå at han gjennomgår en omfattende og krevende utviklingfase. Det er viktig å gi ham tid og plass til å bearbeide møtet med fremmede. Når det er sagt skal du ikke unngå å la barnet møte nye mennesker – bare gjør dem oppmerksom på at de ikke skal løfte ham opp før han har fått tatt dem nærmere i øyesyn og kommet over sin innledende varsomhet.

Når det gjelder separasjon, må du huske å forberede barnet hver gang du drar. I denne alderen vil han ikke egentlig forstår hva du sier, men han vil kunne tolke tonefallet og kroppsspråket ditt. Etabler en kort avskjedsrutine som han kan stole på. Vær fast og ikke vær unnskyldende for at du drar. I begynnelse bør du forlate barnet i korte perioder sammen med noen han kjenner. La ham få vite det når du er tilbake. Øk deretter gradvis for lenge dere er fra hverandre. Denne fasen vil gå over, men den kan være temmelig hjerteskjærende. Du kan trøste deg med at dette er noe alle barn må gjennom.

Cookiesamtykke