Å lære å prate: Slik lærer barn å snakke

Mange foreldre bekymrer seg for barnets språklige utvikling. Det er en viktig del av utviklingen til alle barn, og denne veiledningen viser hva du kan forvente når.

Slik kommuniserer babyer

Selv lenge før de lærer å snakke er små barn ganske flinke til å formidle hva de trenger – enten de gråter når de er sultne, de pludrer når de er fornøyde, de vender seg bort fra mat de ikke liker eller de peker på en leke de vil ha. Slike tidlige lyder og fakter er enkle former for kommunikasjon som legger grunnlaget for en mer omfattende og språklig kommunikasjon senere.

Og i likhet med voksne som lærer seg et nytt språk, forstår små barn vanligvis mer enn de klarer å uttrykke. Eksperter på barns utvikling skiller mellom hva barn kan forstå (såkalt «reseptivt språk») og hva de kan si (såkalt «ekspressivt språk»). Det er lett å finne ut hva barnet ditt kan si – du trenger bare å lytte. Men hvordan finner du ut hva barnet ditt forstår? Én måte er å se på hvordan hun reagerer på ting du sier.

Når forstår babyen hva hun heter?

Mange barn kan gjenkjenne lyden av navnet sitt når de er et sted mellom fire og åtte måneder. Du kan se når barnet ditt gjør det ved å si navnet hennes vennlig og se om hun vender ansiktet sitt mot deg. Men sjekk at hun faktisk reagerer på navnet sitt, og ikke bare på tonefallet eller lyden av stemmen din.

Når vil babyen begynne å snakke?

Barn kan vanligvis å si noen få ord like etter at de har fylt ett år. Men innen de er 20 måneder, lærer mange barn opptil ni nye ord hver dag – det er over 250 nye ord i måneden! Og rundt toårsalderen når de ofte en annen milepæl: De begynner å sette sammen ord til korte setninger med to ord, slik som «melk borte» (som kan bety «Jeg har drukket opp melken» eller «Jeg har veltet koppen med melk ned fra barnestolen»).

Det er vanskelig å angi en bestemt alder hvor det kan forventes at alle barn har nådd et visst stadium i språkutviklingen. Men de fleste barn når de viktigste språklige milepælene med noen få måneders forskjell. Hvis du har spørsmål eller er bekymret for ditt eget barns språklige utvikling, er det viktig at du snakker med legen om dette.

Kontrollpunkter for taleutvikling:

9 måneder

  • Snur hun hodet mot deg når du sier navnet hennes lavt?

12 måneder

  • Lager hun bablelyder, slik som «ma-ma», «da-da» eller «ba-ba»?

  • Sier minst ett ord?

18 måneder

  • Sier flere enkeltord?

2 år

  • Gjenkjenner navn på velkjente personer, ting eller kroppsdeler?

  • Peker på en ting eller et bilde når de blir uttalt for ham?

  • Gjentar ord barnet hører i samtalen?

  • Lager «setninger» med to ord?

  • Følger enkle instrukser?

Hjelpe barnet til å utvikle taleevnen.

1. Start tidlig

Du kan snakke, synge og lese for barnet helt fra fødselen av – da blir det enklere for å henne å lære nye ting. Prøv å snakke eller synge litt mens hun spiser, bader eller når du skifter bleien hennes. Det er lærerikt for henne, og hyggelig for begge to.

2. Snakk med – ikke til – barnet ditt

Selv om barnet ditt fremdeles bare babler, kan dere likevel ha «samtaler» med hverandre. Behandle barnets babling som språk, og svar tilbake med ordentlige ord som om du forstår hva hun sier (selv om du ikke gjør det). La henne få «svare» med mer babling. Dette høres kanskje tullete ut, men du lærer barnet hvordan samtaler foregår, og hvordan man bytter på å snakke og lytte.

3. Lek navneleken

Du kan hjelpe barnet med å lære nye ord ved å si navnet på tingene hun liker best mens dere bruker dem: «Her kommer ballen» eller «Mmmm ... grøt». Når barnet lærer et nytt ord, kan du også se om hun har forstått det ved å spørre «Hvor er ballen?» og la henne svare ved å peke på ballen. Når hun er blitt litt eldre og klarer å si ordet, kan du spørre «Hva er dette?» og la henne si «Ball!».

4. Bygg på og utvid

Når barnet bruker ett eller to ord sammen, kan du inkludere det hun vil si i svaret ditt. Hvis hun for eksempel sier «Ikke and», kan du svare med «Vil du ikke ha anden?» (eller i en annen sammenheng kan du si «Finner du ikke anden?»). På den måten bekrefter du at du forstår hva hun mener, og samtidig viser du hvordan hun kan bygge opp hele setninger.

Det er viktig å huske på at det meste av den språklige utviklingen skjer naturlig gjennom aktiviteter som du og barnet gjør hver dag.

Snakk, syng og lek med barnet så ofte dere kan. Det gjør det enklere for barnet å lære, i tillegg til at det styrker båndet mellom dere. Og viktigst av alt er at det er hyggelig for begge to.

Cookiesamtykke