Sikkerhet i kjøkkenet for barn

Kjøkkenet er hjertet i hjemmet og familielivet. Hold alle trygge med disse enkle reglene for kjøkkensikkerhet.

  1. Sett barnet i barnestolen eller en flyttbar lekegrind når du har det travelt. Dette vil holde henne trygg for potensielle farer og borte fra varme overflater.

  2. Hold kniver, gafler, sakser og andre skarpe redskaper utilgjengelig for barn, låst i en skuff og separat fra andre og tryggere kjøkkenredskaper.

  3. Snu alltid grytehåndtak innover så de er utenfor rekkevidde.

  4. Trekk ut stikkontakten på elektriske apparater som ikke er i bruk, så barnet ikke kan slå dem på. Fold vekk elektriske ledninger.

  5. La aldri ovnsdøren bli stående åpen. Isoler hvis mulig ovnsdøren for å beskytte barnet mot varmen. Pass på at alle brytere på komfyren er av og barnesikret. Prøv å begrense adgangen til ovnen når dette er mulig.

  6. . Unngå at bordduker og spisebrikker henger ut over siden på bordet. Ett rykk, og så ligger middagen på gulvet.

  7. Sørg for at babyen ikke kjeder seg mens du arbeider. Ting som myke plastbeholdere er trygge og god underholdning!

Cookiesamtykke