Vi støtter glade og sunne barn i hele verden

Pampers-UNICEF: En gjerning som kan redde liv

Gjennom samarbeid med UNICEF bidrar Pampers til å bekjempe stivkrampe hos mødre og nyfødte, en sykdom som lett kan forhindres, men som tar livet av 58 000 nyfødte barn hvert år, noe som tilsvarer et liv hvert niende minutt.

Stivkrampe hos mødre og nyfødte rammer familier i de fattigste områdene i verden og sykdommen oppstår når nyfødte får en infeksjon som er et direkte resultat av uhygieniske fødselsrutiner, som å klippe navlestrengen med ikke-sterile redskaper. Når en nyfødt diagnostiseres med stivkrampe er det ingen medisin som kan brukes, og i avsidesliggende områder i utviklingsland dør nesten alle spedbarn som får stivkrampe – selv om sykdommen enkelt kan forhindres med en vaksine.

I løpet av de siste 9 årene har samarbeidet mellom Pampers og UNICEF gitt fantastiske resultater:

  • 300 millioner vaksiner er donert

  • Vaksinene har hjulpet til med å beskytte 100 millioner kvinner og nyfødte barn

  • Bidraget fra Pampers har hjulpet til med å bekjempe stivkrampe hos mødre og nyfødte i 15 land

Pampers og UNICEF, sammen med andre partnere, jobber nå i alle land der stivkrampe hos mødre og nyfødte fortsatt er en trussel, og bidrar til å beskytte livet til hvert eneste nyfødte barn som er i faresonen.

Verdensomspennende hjelpeprogram for barn

  • Siden 2004 har vårt Nurturing Children’s Development-samarbeid med Cincinnati Children’s Hospital Medical Centre hjulpet til med å utdanne mer enn 30 leger fra Kina, Pakistan, Brasil, Mexico og Nigeria, og bidratt til å forbedre helsetilbudet for mer enn 1 million babyer i hele verden

  • Vi har nådd ut til nesten 2 millioner familier ved hjelp av Pampers mobile klinikker med helsetjenester og medisinske kontroller i deler av Afrika og Asia

Dette er bare noen eksempler på det vi jobber med, og vi vet at vi har mange flere utfordringer, så vi stopper ikke her.

Cookiesamtykke