Pampers bidrar til trivsel fellesskaper

Katastrofehjelp til barn og familier

Vårt globale katastrofehjelpprogram reagerer raskt og effektivt på naturkatastrofer og donerer og distribuerer bleier til rammede familier.

Etter jordskjelvet i byen Ya’an i Kina i 2013, samarbeidet Pampers med Sichuan Charity Federation for å donere og distribuere 500 000 bleier for å støtte familier i nød.

Barn i nød

  • Gjennom Pampers' mobile sykehus har vi nådd fram til nesten 2 millioner familier med helsetilbud og helsesjekker i deler av Afrika og Asia

  • I Syd-Amerika gir vi gjennom vårt samarbeid med United Way støtte til San Jose Malambo Foster Home i form av frivillig arbeid, utstyr, finansiering og bleiedonasjoner til institusjoner som støtter alle aspekter av barns utvikling

  • I USA gir Pampers hvert år millioner av bleier og Baby vaskeservietter til organisasjonen Feeding America, som distribuerer dem til familier i nød og matbanker.

Investering i blomstrende lokalsamfunn

Samtidig som vår virksomhet vokser, vokser også vår støtte til lokalsamfunn i form av investeringer i arbeidsplasser og vår forpliktelse til å forbedre arbeidsforholdene.

  • For øyeblikket har vi over 30 produksjonssteder for Pampers rundt omkring i verden, og vi fortsetter å investere i nye, som for eksempel vårt nyeste anlegg i Sør-Afrika som vil skape over 500 nye jobber

Virksomhetens vekst handler ikke bare om økonomiske investeringer. Det handler også om våre forpliktelser som arbeidsgiver til å forbedre arbeidsforholdene. Dette er grunnen til at vi følger de samme retningslinjene ved hvert Pampers-anlegg rundt omkring i verden. På den måten sørger vi for etiske og sikre arbeidsrutiner.

Gjennom å fortsette å finne måter å støtte lokalsamfunnene på på de stedene vi har vår virksomhet, kan vi hjelpe barn og familier å vokse og utvikle seg.

Cookiesamtykke