Bærekraft hos Pampers – Med hjerte for lavt karbonavtrykk

Vi tror på at vi sammen kan gjøre barnas verden bedre, ikke bare ved å sørge for en lykkelig og sunn utvikling i dag, men også for den verdenen de skal vokse opp i. Miljøbevisste foreldre tenker lenger enn neste bleieskift og tar hensyn til det samlede miljøavtrykket til produktene de bruker. 

Derfor er vi i Pampers fast bestemt på å bidra til handlingsplanen for klimaomstilling som en del av selskapets ambisjon om nullutslipp av drivhusgasser innen 2040. 

1026 42 Pampers FR BAOL Articles NOV22 Banner13 605x380

Var vitenskapsbaserte tilnærming

Vi bruker en vitenskapsbasert tilnærming med livssyklusanalyser (LCA) for å forstå hvor miljøpåvirkningen fra produktene våre kommer fra, slik at vi kan identifisere meningsfulle måter å redusere karbonavtrykket fra produktene våre på.  

 Vi ser helhetlig på alt fra ingrediensene til leverandørene våre og hvordan vi produserer produktene våre. 

Ifølge UK LCA 2005 kommer det største karbonavtrykket 1 for engangsbleier fra innkjøp og produksjon av råmaterialer. 

I løpet av årene har vi derfor jobbet med å forbedre utformingen av bleiene våre ved å bytte til mer effektive materialer, samtidig som vi har redusert vekten og bevisst valgt ut de materialene vi bruker.  

 I dag krever det for eksempel opptil 20 kg mindre bleiemateriale for å dekke behovene til en gjennomsnittlig baby sammenlignet med for 6 år siden2 i Europa. Denne reduserte bleiematerialmengden tilsvarer 750 bleier. Vi arbeider også med valg av materialer i produktene våre. 100 % av tremassen vår kommer fra ansvarlige kilder i Europa. I Vest-Europa er 100 % av tremassen vår til bleier sertifisert av FSC og andre kontrollerte kilder.  

1026 42 Pampers FR BAOL Articles NOV22 Banner14 605x380

Og med våre Harmonie våtservietter, som er laget med 100 % plantebaserte fibre, akselererer vi reisen vår. Vi arbeider også på tvers av alle våre produksjonsvirksomheter for å redusere karbonavtrykket. Det inkluderer fornybar elektrisitet, og vi kjøper 100 % av den for å produsere bleiene våre i Europa3. Vi har også redusert klimagassutslippene fra produksjonen med mer enn 90 % i hele Europa.4  

Som en del av vår kontinuerlige innsats jobber vi aktivt med leverandørene våre over hele verden for at vi skal kunne redusere karbonavtrykket. I perioden 2015 til 2020 har vi sammen spart anslagsvis én million tonn klimagassutslipp fra produksjonen av materialene våre. Det er en reduksjon i vårt felles fotavtrykk som tilsvarer utslippene som 215 000 gjennomsnittlige bensindrevne familiebiler6 produserer på ett år!  

 Sammen kan vi gjøre barnas verden bedre. 

(1)  Livssyklusvurdering av engangsbleier og flergangsbleier i Storbritannia: Aumónier og Collins og Garret (2005). Innkjøp og produksjon av råmaterialer står for 63 % av det totale karbonavtrykket til en engangsbleie. 

 (2) Sammenligning basert på vektreduksjonen til Pampers Baby Dry mellom 2015 og 2020 for gjennomsnittlig antall bleier som kreves for å dekke behovene til et barn fra fødselen av og frem til barnet slutter med bleier 

(3) Sertifikater for fornybar energi fra vindmøllepark 

(4) Siden 2007 

(5) Estimat basert på reduksjon av klimagassintensitet, og leverandørenes rapporter.

(6)  En gjennomsnittlig personbil slipper ut ca. 4,6 tonn karbondioksid per år. Dette tallet er hentet fra www.epa.gov/greenvehicles/greenhouse-gas-emissions-typisk-passenger-vehicle#typisk-passenger 

Cookiesamtykke