Sustainability

Regler og vilkår

Tilgang til og bruk av dette nettstedet er underlagt følgende vilkår
og alle gjeldende lover. Du kan besøke nettstedet og søke etter
personlig underholding og informasjon. Du får imidlertid ikke
distribuere, endre, overføre eller endre innholdet på dette nettstedet
uten Procter & Gambles uttrykkelige tillatelse.

Procter & Gamble gir ingen garantier om eller bekreftelser på korrektheten eller fullstendigheten for dette nettstedets innhold eller noe nettsteds innhold eller noe nettsted som er lenket til dette. Hverken Procter & Gamble eller noen av deres samarbeidspartnere skal holdes ansvarlig for noen direkte, indirekte, avledet, indirekte eller direkte skade som oppstår fra besøk på eller bruk av noe av innholdet på dette nettstedet eller noe nettsteds innhold eller noe nettsted som er lenket til dette nettstedet.

Eventuelle meddelelser eller materiale som du sender inn eller overfører til Procter & Gamble via Internett er, og behandles som, ikke-konfidensielt og ingen vil bli ansett å ha noen eiendomsrett over slikt materiale. Ved å overføre eller poste meddelelser eller materiale til dette nettstedet samtykker du til at Procter & Gamble eller noen av selskapets samarbeidspartnere kan bruke dette materialet til valgfritt formål, inklusive gjengiving, overføring, publisering, sending og utsendelse. Dessuten bør du ikke poste eller overføre ulovlig, truende, forulempende, ærekrenkende, obskjønt, pornografisk eller religiøst materiale eller noe materiale som kan anses eller oppfordre til adferd som kan anses å være et lovbrudd eller en kriminell handling.

Pampers®, Pampers Baby-Dry, Pampers Premium med "Air-Flow"-sider og andre Procter & Gamble-navn, -logotyper og -merking som vises på nettstedet er patentsøkt eller registrerte varemerker som tilhører Procter & Gamble Company eller som benyttes under lisens av Procter & Gamble eller selskapets samarbeidspartnere på områder der Procter & Gamble markedsfører produkter med disse varemerkene. Bruk eller feilaktig bruk av disse varemerkene eller annet innhold på dette nettstedet, utover det som er angitt i disse vilkårene eller på nettstedet, er strengt forbudt.

Alle råd til foreldre gis kun som forslag. Vi anbefaler at du alltid rådfører deg med din lege eller barnelege.

Medisinsk ansvarsfraskrivelsesklausul


Innholdet på dette nettstedet erstatter ikke medisinske råd. Pampers.com og Parent Pages elektroniske nyhetsbrev er ikke tenkt å skulle gi, og gir ikke, medisinske råd, diagnoser eller behandling. Alt innhold, inklusive tekst, grafikk, bilder og informasjon er kun tenkt som allmenn informasjon. Se aldri bort fra profesjonelle medisinske råd og ikke vent med å søke medisinsk rådgiving på grunn av noe du har lest på nettstedet eller i et nyhetsbrev. Stol aldri på informasjon fra nettstedet eller nyhetsbrev i stedet for å søke profesjonelle medisinske råd.